Trevis - Jekleni del vašega podjetja

Kratek slovar uporabljenih oznak

  • DIN: nemški industrijski standard.
  • DIN 4102, 4102-A1 in 4102 B2: poglavja standarda, ki govorijo o ognjeodpornosti.
  • S 60/120 P: standard, ki označuje 60- ali 120-minutno ognjeodpornost (velja za papir).
  • S 60/120 DIS: standard, ki označuje 60- ali 120-minutno ognjeodpornost (velja za magnetne medije).
  • VdS: nemško zavarovalniško združenje, ki je določilo merila za zagotavljanje protivlomne odpornosti varnostnih vsebnikov, na osnovi katerih se le-ti razvrščajo v kakovostne razrede.
  • VDMA: nemško tehnično združenje, ki je oblikovalo merila za izdelavo trezorjev.
  • EN 1143-1: sodobni evropski standard, v skladu s katerim se določajo stopnje protivlomnega varovanja posameznih trezorjev in blagajn.
  • ECB-S: evropski certifikacijski organ, ki preverja kakovost in izdaja certifikate.
Ključavnice za trezorje
Back to list
Garderobne omarice
Basket summary
Close
Back to top